Företagsfriskvård

Studier talar för att dem som tränar och rör på sig, dem presterar bättre på jobbet och mår bättre. Sjukfrånvaron minskar och dess kostnader i företaget. Hos oss finns det möjlighet att få träna i sluten grupp ihop med era medarbetare och en egen instruktör.

För mer information kontakta Biken.lam@arenafitness.se